Rinologická poradna

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.


• Komplexní diagnostika a léčba onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin (paranazálních dutin)Komplexní diagnostika a léčba onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin (paranazálních dutin)
• Endoskopické vyšetření dutiny nosní, paranazálních dutin (po operacích) a nosohltanu 
• Vyšetření moderními zobrazovacími metodami (CT, MR) ve spolupráci s renomovanými radiologickými pracovišti
• Chirurgie nosní přepážky, zevního nosu a endonazální endoskopická chirurgie včetně počítačem navigované chirurgie (CAS)

 
Typy prováněných zákroků:
 
Zákroky provádíme na těchto pracovištích: 
 
ORL oddělení VFN v Praze
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-otorinolaryngologie-orl
 
FORTMEDICA s.r.o.
https://fortmedica.cz